SMS-box

icon-support-sms-box

icon-support-sms-box

Support voor SMS-box temperatuurmonitor en alarmmelder.
(wordt niet meer geproduceerd) 


Wat is de aansluitvolgorde voor de PT100-ingangen:

Bruin +
Wit –
Groen-
 


Systeem – Diagnose, ziet geen MASTER unit.
 

Unit naam fout ingesteld, mag geen spaties of leestekens bevatten.
Bijvoorbeeld:
fout: ‘ SMS-box 1’
goed ‘ SMSbox1 ‘


Meetwaarde niet stabiel, wiebelt paar graden.

Unit is gevoelig voor slechte AARDE.
Gebruik afgeschermde voeding en sensor-kabels, en sluit aarde van 230V goed aan.


Unit1 is goed, Unit2 werkt niet.

a. Vergeten menu ‘Gegevens inlezen’ na het inloggen uit te voeren, hierdoor gegevens uit box1 geprogrammeerd in box2. Programma houdt namelijk gegevens van laatste keer uitlezen vast!
b. Foute naam (met spaties) ingesteld, deze terugzetten naar bijv. ‘SMSbox2′.
c. Te lang gewacht met inloggen -moet binnen 15 sec.- hierdoor foute communicatie.
Unit opnieuw opgestart, binnen 15 sec. ingelogd, naam gewijzigd, instellingen handmatig terugzetten naar box2.
 


Hoe kun je meetwaarde meegeven in SMS-bericht?

Gebruik de knop ‘Invoegen Analoge waarde’ bij het opstellen van de boodschap.
Zie ook HELP, invoeren Boodschappen.
 


hoe kun je in alarmbericht de tekst ‘Hoog-alarm’ of ‘ Laag alarm’ meegeven?

Dit zelf in boodschap-tekst invoeren, voor Hoog en Laag melding gewoon twee boodschappen aanmaken met de bijbehorende alarm-grenzen Hoog of Laag. Zie ook HELP, invoeren Boodschappen.
 


hoe kun je een alarm op afstand resetten?
Via telefoon inbellen, intoetsen #pincode#.
Zie ook HELP, bevestigen van alarm.
 


hoe kan ik instellingen bekijken zonder deze te wijzigen?

Vanuit computer kiezen:
-PC inloggen
-Gegevens Inlezen
en dan gegevens bekijken in de verschillende vensters.
Hierbij NIET op de knop Programmeren drukken!
 


wat betekenen de LED’s van het modem?
DTR: Data terminal ready, modem ingeschakeld
DCD: Data Carier Detect, verbinding met de SMS-centrale opgezet. Ca. 1 min. aan bij verzenden SMS.
RX: Receive data, knippert even snel bij ontvangst data
TX: Transmit data, knippert even snel bij verzenden data.
 


Downloads
-installatiepakket uitleessoftware v2.10
-handleiding SMS-box