Regie-40

icon-support-regie40

icon-support-regie40

Support voor Regie-40 handheld datalogger, portable registratie systeem.
(wordt niet meer geproduceerd)


Het afdrukken van een grafiek breekt steeds af met foutmelding.

Bij aanwezigheid van SENSOR-ERROR meldingen in grafiek (zie de lijn SE onder de meetwaarde grafiek) wordt het afdrukken van grafieken geblokkeerd.
Deze melding kan optreden bij:
a. Sensor defect of onjuist aangesloten.
b. Er is geen meetsignaal op de ingang aangesloten.

Eerst deze Sensor-Error meldingen oplossen door:
a. Defecte sensoren vervangen of goed aansluiten
b. Niet aangesloten ingangen op functie UIT zetten in venster REGIE-40 – Wijzig Parameters.

Vervolgens de Regie-40 wissen en een nieuwe meetperiode opstarten.
De gegevens kunnen nu wel afgedrukt worden, indien er geen Sensor Error meldingen meer zijn.
Opmerking: de gegevens zijn wel op te roepen in de Tabel-weergave. 


Downloads

-installatiepakket uitleessoftware v1.62NL
-handleiding uitlees/instel-software v1.62NL